Inici > Àrees Professionals > Dret Mercantil i Societari

Dret Mercantil i Societari

Contractes, informes, assessorament preventiu, operacions societàries, procediments arbitrals i tot tipus de procediments davant dels Jutjats del mercantil.

Prestem serveis d'assessorament preventiu en matèria de contractació mercantil en tots els seus àmbits (contractació comercial, de prestació de serveis, de subministres, contractes d'obra, subcontractació, propietat industrial i intel·lectual, Dret de la Competència) a fi d'evitar problemes futurs, i fent el seguiment adequat de les necessitats del client. Es fixen, així mateix, les estratègies a seguir en cas d'incompliments contractuals, intervenint en les negociacions necessàries i defensant, si s'escau, els interessos del client davant dels Tribunals de Justícia i dels Organismes Arbitrals.

En matèria de Dret Societari, oferim una dilatada experiència en la constitució i desenvolupament jurídic de tota mena de societats mercantils, en l'assessorament dels òrgans d'administració, la redacció de cobertures contractuals per la protecció de les minories, la sindicació d'accions, i en tot tipus d'operacions societàries incloses les reduccions i ampliacions de capital, modificació, fusió i escissió de societats, així com la presa de participació i compravenda d'empreses, sempre tenint en compte el tractament fiscal d'aquestes operacions. Tanmateix, intervenim en procediments d'impugnació d'acords socials, tan defensant els drets dels minoritaris afectats com defensant a la societat per al manteniment dels acords.


RRA TURÓ ADVOCATS S.L.P. // Av. Diagonal, 445-447 1o 2a 08036 Barcelona // Telf. 93 200 47 99 Fax. 93 414 33 08
CIF: B66390212 // Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44627, Foli 113, Full B-461655, inscripció 1ª
Política de protecció de dades