Inici > Àrees Professionals > Dret Laboral

Dret Laboral

Assessorament previ, contractació, amonestacions i sancions, suspensions dels contractes amb els treballadors, acomiadaments, actes de conciliació, actuacions davant la Inspecció de Treball, conflictes col·lectius, expedients de regulació d'ocupació, procediments davant la jurisdicció social i la contenciós-administrativa.

En l'àmbit del Dret Laboral, la nostra intervenció professional comprèn tant l'assessorament jurídic com estratègic i de negociació en convenis col·lectius, expedients de regulació d'ocupació i conflictes laborals; l'assessorament legal laboral en les relacions individuals, des de la contractació -particularment contractes de relació laboral especial-, desenvolupament de la vida laboral -amonestacions i sancions, suspensió de la relació -excedències- i extinció de la relació per causes objectives o disciplinàries; la intervenció i representació davant l'autoritat laboral i organismes de mediació i conciliació en tota mena d'actes -d'inspecció, de mediació, etc.- i la interposició de tota classe de recursos administratius; la direcció lletrada i representació davant la Jurisdicció Social en tot tipus de procediments (conflictes col·lectius, acomiadaments disciplinaris i objectius, reclamacions de quantitat, sancions, classificació professional, mobilitat geogràfica, trasllats i desplaçaments, etc.); i, així mateix, la intervenció davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa en els procediments que a aquesta li corresponen, especialment en matèria d'infraccions de Seguretat i Salut Laboral. Es facilita, en definitiva, un assessorament integral per oferir solucions a qualsevol necessitat empresarial en aquest camp.


RRA TURÓ ADVOCATS S.L.P. // Av. Diagonal, 445-447 1o 2a 08036 Barcelona // Telf. 93 200 47 99 Fax. 93 414 33 08
CIF: B66390212 // Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44627, Foli 113, Full B-461655, inscripció 1ª
Política de protecció de dades