Inici > Àrees Professionals

Àrees Professionals

Dret Administratiu i Ubranístic

Dret Administratiu i Urbanístic

Recursos administratius, procediments davant la jurisdicció contenciós-administrativa, assessorament integral en matèria de planejament urbanístic, convenis amb l'Administració pública, etc.

Dret Civil i de Família

Dret Civil i de Família

Contractes, informes, assessorament preventiu, negociacions, reclamacions de quantitat, indemnitzacions per danys i perjudicis, accions de responsabilitat contractual i extracontractual, divorcis i separacions de mutu acord i contenciosos, reclamacions de pensions, incapacitacions, successions, procediments de tota índole davant la jurisdicció civil, procediments arbitrals.

Dret Laboral

Dret Laboral

Assessorament previ, contractació, amonestacions i sancions, suspensions dels contractes amb els treballadors, acomiadaments, actes de conciliació, actuacions davant la Inspecció de Treball, conflictes col·lectius, expedients de regulació d'ocupació, procediments davant la jurisdicció social i la contenciós-administrativa.

Dret Concursal

Dret Concursal

Assessorament previ, econòmic i laboral, i tramitació íntegra dels procediments concursals.

Dret Mercantil i Societari

Dret Mercantil i Societari

Contractes, informes, assessorament preventiu, operacions societàries, procediments arbitrals i tot tipus de procediments davant dels Jutjats del mercantil.

Dret Tributari

Dret Tributari

Assessorament fiscal preventiu, dissenys fiscals, reclamacions econòmico-administratives, procediments davant la jurisdicció contenciós-administrativa.

Dret Penal

Dret Penal

Estudi i anàlisi de fets que poden arribar a tenir conseqüències penals, l’assistència de detinguts en qualsevol àmbit (comissaria, Jutjat, presó), la defensa de l’imputat durant tot el procediment i la presentació de quants recursos procedeixin davant totes les instàncies judicials.


RRA TURÓ ADVOCATS S.L.P. // Av. Diagonal, 445-447 1o 2a 08036 Barcelona // Telf. 93 200 47 99 Fax. 93 414 33 08
CIF: B66390212 // Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44627, Foli 113, Full B-461655, inscripció 1ª
Política de protecció de dades